Tjänster/Palvelut

Fysioterapi/Fysioterapia


Kalevalainen jäsenkorjaus


Massage/Hieronta


Lymfterapi/Lymfaterapi


Individuell motions-handledning/Henkilökahtainen kunto-ohjaus


Gruppträning/Liikuntaryhmät

Klicka på linken nedanför för att komma till online bokningen

Alla olevan linkin kautta pääset sähköiseen ajanvaraukseen

Priser/Hinnat

FYSIOTERAPI med eller utan remiss

FYSIOTERAPIA


Under fysioterapibesöket görs en kartläggning av klientens hälsa, rörlighet, funktionsförmåga och funktionshinder. Klienten får hjälp och stöd för att klara sig trots sina funktionsbegränsningar eller övervinna dem helt och hållet. Målet är att förbättra livskvalitén och ge klienten de redskap som behövs.

 > fysioterapeutisk handledning och rådgivning

> Terapeutisk träning

> Manuella behandlingar


Med fysioterapiremiss fås FPA-ersättning

T.ex. för en 60 minuters fysioterapi ersätter FPA 8 € och för 45 min 6 €.

FPA ersättningen dras av direkt vid betalningen av fysioterapin.


Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

 • Fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa
 • Terapeuttinen harjoittelu
 • Manuaalista terapiaa

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon.

Lähetteellisestä fysioterapiasta asiakkas saa Kela- korvausta.

Esimerkiksi 45 min hoidosta kela korvaa 6 € ja 60 min hoidosta 8 €.

www.kela.fi/taksat

Fysioterapiaa saat myös ilman lääkärin lähetettä

Fysioterapi för barn och ungdomar

> sensomotorisk utveckling och avvikelser. När det förekommer avvikelser i barnets tidiga motoriskautveckling t.ex. spändhet, svaghet, barnet har inget intresse att börja röra på sig mm.

> Fysioterapi för aktiva barn och ungdomar inom olika idrotter (idrottsskador och förebyggande mm.)

> Ortopediska problem i växande åldern (skolios, avvikelser i hållningen och felställningar i benen, plattfothet, idrottsskador, ryggproblematik mm.)

> Barnreuma.

NEUROLOGISK FYSIOTERAPI

Neurologisk fysioterapi (Bobath)- vid funktions -och rörlighetsavvikelser förorsakade av störningar i centrala- eller perifera nervsystemet. Vid. t.ex. Stroke, Parkinson, Cp-skada eller MS.

KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS

Hoito perustuu ihmisen koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen ja vaivan alkuperän selvittämiseen pelkän oireen hoitamisen sijaan. Kalevalainen jäsenkorjaus on hellävarainen hoitomuoto aloittaen jalkapohjista aina kallonrajaan saakka. Hoidossa mobilisoidaan niveliä, parannetaan sidekudosten ja lihasten liikkuvuutta venyttämällä niitä asiakkaan omaehtoisia liikeratoja hyödyntäen. Tukirakenteet saatetaan paikalleen käyttäen hyväksi asiakkaan vapaaehtoista liikerataa ja nivelkanavat avataan kevyellä venytysliikkeellä.

Kalevalaista jäsenkorjausta on tutkittu Kuopion yliopistossa vuosina 2003-2005. Verrokkiryhmänä olivat klassinen hieronta ja fysioterapian liikehoito. Tutkimuksessa todettiin kalevalaisen jäsenkorjauksen olevan tutkituista hoidosta tehokkain.

Kalevalaista jäsenkorjaushoitoa saaneet niska-hartia -vaivoista kärsivät käyttivät vuoden kuluttua vähemmän lääkkeitä, ja heillä oli keskimäärin lyhyempi sairaslomien kesto kuluneen vuoden aikana (Kalevalaisessa jäsenkorjausryhmässä 0,6 pv/henkilö; fysioterapiaryhmässä 2,6 ja hierontaryhmässä 3,9). Särkylääkkeiden käyttö väheni Kalevalaisen jäsenkorjaushoitojen jälkeen 65,7 %, fysioterapiahoitojen jälkeen 50,0 % ja hieronnan jälkeen 56,2 %.

Kalevalainen jäsenkorjaaja -nimike myönnetään henkilölle, joka on läpikäynyt Kansanlääkintäseuran järjestämän noin 3-vuotisen koulutusohjelman, suorittanut hyväksytysti näyttökokeen ja vaaditut 300 harjoitushoitoa sekä osallistuu täydennyskoulutukseen vähintään joka toinen vuosi. (www.kansanlaakintaseura.fi)


Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu erittäin hyviä hoitotuloksia mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • Jalkojen toiminnallinen erimittaisuus, jalkaterien ja nilkkojen virheasennot, kasvukivut, levottomat jalat -oire, polvien ja lonkkien virheasennot,
 • selkävaivat, Iskias ym. särkytilat ja virheasennot, lantion virheasent, SI-nivelevirheasento, Kieroselkäisyys, toiminnallinen skolioosi
 • niska-hartiaseudun kipuihin ja jännitystiloihin migreeniin ja lihasjännityksistä johtuviin päänsärkyihin, purentahäiriöihin
 • tennis- ja golfkyynärpää
 • jäätynyt olkapää, rannekanava oireyhtymä
 • hermojen pinnetilat
 • vauvojen koliikkivaivat


Kirjoita alaotsikko tähän

LYMFATERAPIA

 • Vähentää turvotusta
 • lievittää kipua
 • rentouttaa

Lymfaterapiassa elvytetään ja tehostetaan kehon imusuonten toimintaa. Hoito tehdään kevyin, rytmikkäin ja pumppaavin ottein noudattaen imusuonten omaa rytmiä.

Lymfaterapia vaatii kohtalaisen pitkiä hoitoaikoja ja hoitojaksoja. Terapian kesto ja terapiatiheys riippuvat mm. sairaudesta/vammasta, potilaan iästä, potilaan yleiskunnosta sekä hoitoalueen laajuudesta. Keskimääräinen hoitoaika on yksi tunti.

Hoitoa käytetään sekä kauneuden että terveyden- ja sairaudenhoitona

Lymfahoidon käyttöaiheita:

 • Imusuoni- ja laskimo turvotukset

 • Syöpäleikkausten ja sädehoidon jälkitilat

 • Kirurgisten leikkausten jälkitilat

 • Raskauden aikaan liittyvät turvotukset

 • Vammojen ja arpien hoito

 • Säärihaavojen hoitoon


Henkilökohtainen kunto-ohjaus- aloitetaan harjoittelu yhdessä!

Individuell motions- handledning - Låt oss träna tillsammans!

Individuell handledning för dig som vill komma i form eller vill hitta en ny idrottsgren.

Låt ej heller en gammal skada hindra dig från att komma igång, tillsammans hittar vi lösningar för din träning.

 


Haluaisitko aloittaa kuntoilun tai löytää uuden liikuntamuodon?

Älä anna vamman olla esteenä tavoitteidesi saavuttamiseen, ota tukea omasta fysioterapeutista!

Fysioterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka pystyy analysoimaan kehon toimintaa silloin, kun liikkuminen jostain syystä ei ole optimaalista.